ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

Посебне мере и правила поступања ученика – корисника дома

Ученици – корисници Дома дужни су да примењују све прописане мере безбедности како би сачували своје здравље, као и здравље других лица и:

 • да пре уласка у Дом, изврше обавезну дезинфекцију руку и обуће;
 • да свако јутро (по потреби и чешће), сопственим топломером мере телесну температуру, док ће увече то чинити дежурни васпитач приликом вечерње прозивке;
 • да у случају повишене температуре о томе одмах обавесте групног васпитача или главног дежурног васпитача;
 • да одржавају хигијену соба и купатила уз коришћење средстава за дезинфекцију;
 • да често проветравају собе и заједничке просторије;
 • да наменски користе прописану заштитну опрему – заштитне маске и да њима пажљиво рукују да не би угрозили своју безбедност и здравље, као и безбедност и здравље других лица;
 • да додатно брину о својој хигијени тако што ће редовно и често прати руке сапуном и водом најмање 20 секунди и након тога користити средство за дезинфекцију руку које је постављено на свим спратовима, као и на улазу у трпезарију;
 • да се приликом уласка у трпезарију строго придржавају прописаних правила поступања;
 • да се строго придржавају термина за коришћење трпезарије и заједничких просторија тамо где је то прописано;
 • да држе минимално растојање од 2 метра у односу на друга лица;
 • да у случају појаве симптома или сумње на симптоме болести COVID-19 код себе, чланова своје породице или неког другог ученика, о томе одмах обавесте свог васпитача или управу дома.