ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

К Р А Г У Ј Е В А Ц

Ул. Саве Ковачевића бр.23

 

Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.611-00-1346/3/2020-05 од 03.09. 2020. године, под називом „ Допуна Стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализација васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у школској 2020/2021. години“ , и препоруке Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid 19 дозвољено је да у дому ученика и школи са домом истовремено борави максимално 50 % ученика од укупног капацитета установе.

Сходно томе, установа је у обавези да поступи у складу са достављеним упутством и неопходно је да ученици у периоду када похађају онлајн наставу бораве код куће, док искључиво за време похађања редовне наставе, могу боравити у Дому.

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                    Директор Дома

У Крагујевцу

07.09.2020. године                                                                                                                                                                                                                                     Љубица Башић