На основу члана 6. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр.18/10, 55/13, 27/18 - др. закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, број 36/19) и Решења МПНТР број: 451-02-1336/2022-05, од 17.05.2022. године, Дом ученика средњих школа у Крагујевцу оглашава слободна места за смештај и исхрану ученика за школску 2022/2023. годину

Конкурс за пријем ученика у Дом

Дом располаже са укупно 412 места. У првом уписном року прима се на смештај и исхрану 360 ученика, и то 180 ученика и 180 ученица. У другом уписном року (од 25. 08. 2022. године – 29. 08. 2022.) примају се ученици из осетљивих друштвених група и врши се друга расподела за преостала слободна места.