а) Сарадња са породицом ученика ( родитељима или старатељима) одвија се директним или индерктним обликом сарадње, а то су посете родитеља Дому, телефонски разговори и организовани родитељски састанци на почетку школске године.

б) Сарадња са школама које похађају ученици из Дома се реализују у циљу систематског праћења успеха ученика и узајамног познавања , у којој учествује директор, педагог, васпитачи, разредне старешине,предметни наставници, директор и стручни сарадник средњих школа
Ученици који су станари Дома похађају средње школе у Крагујевцу којих је девет.

в) Сарадња са установама и организацијама
Током протеклих година остварена је изузетно добра сарадња са институцијама у области културе и спорта

- Културно-уметничко друштво"Абрашевић"

- Студентски културни центар;

- Књажевско- српским театром „ Јоаким Вујић"

Сарадња са здравственим установама:

- Клиничко-болничким центром;

- Школским диспанзером;

- Саветовалиштем за омладину

Сарадња са

- Црвеним крстом;

- Центром за социјални рад,

- МУП-ом; школским полицајцем;

- Месном заједницом ;

- Фудбалским, кошаркашким, одбојкашким, рукометним клубовима;

- Домовима Региона и Републике;

- са организацијама ( предузећима ) у којима ученици обављају професионалну праксу.