ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА К Р А Г У Ј Е В А Ц
Адреса: 34 000 Крагујевац
Ул. Саве Ковачевића,бр 23.
Тел. 034/ 303-400 - директор
303-401- секретар
303-404 – васпитна служба


МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ РАДА


Дом ученика средњих школа у Крагујевцу, који је 2016.године обележио 70 година постојања и рада, је установа ученичког стандарда намењена за смештај и ишрану ученика који похађају средње школе у Крагујевцу.
Зграда Дома је 1972.год. наменски грађена и чине је две међусобно повезане ламеле са укупно 108 соба опремљених са два, три и четири лежаја ( укупно 341 лежаја) што представља максимални капацитет за смештај ученика у Дому. Реконструкцијом предпростора у собама и адаптацијама извршеним у току последње две године добијено је: - 66 соба са заједничким купатилом и WЦ-ом (дуплекс), - 23 собе са засебним(сопственим) купатилом и WЦ-ом, - 19 соба у поткровљу са спратним купатилима и WЦ-ом. Собе на поткровљу су климатизоване. Иако би оптималан број корисника на овом простору био 301 ученик, због великог интересовања и притиска родитеља у Дому је тренутно смештен 341 ученик. Све собе су опремљене прикладним намештајем, а у свакој соби је телефон са сопственим бројем, што омогућава несметану комуникацију ученика са родитељима.
Поред смештајног, Дом располаже и са следећим простором:
- Седам климатизованих учионица ;
- кухињом са савременом опремом за припремање хране;
- трпезаријом за ручавање површине 288 м2 са 110 седишта;
- библиотеком са 8100 књига;
- информатичким кабинетом и медијатеком са 16 рачунара прикључених на интернет;
- салом за вишенаменску употребу и рад секција;
- теретаном за рекреацију ученика;
- просторијом за дежурног ученика;
- просторијом и уређајима за разгласну станицу са потребном опремом;
- васпитачком канцеларијом за рад васпитача;
- ученичким клубом који је савремено опремљен;
- магацинским простором за смештај прехрамбених производа и потрошног материјала;
- просторијом за прање и пеглање веша са машинама за прање и пеглање веша;
- сопственом котларницом на гас;
- радионицом за рад домара;
- холом за комуникацију у приземљу где је смештена чекаоница и телефонска говорница;
- ТВ салом и видео клубом за ученике;
- Службеним аутомобилом, доставним возилом и комбијем за превоз ученика
Дом ученика располаже и великим дворишним простором укупне површине 1,2 ха.
Дворишни простор, који је делимично ограђен живом оградом, осим зелених површина које се редовно одржавају, ружичњака, украсне чесме, осветљених простора са клупама, располаже и :
- Осветљеним спортским теренима за мале спортове који су опремљени потребним реквизитима;
- покривеном летњом учионицом;
- простором испред клуба ученика који је опремљен прикладним клупама и стопловима, намењен за дружење ученика
Укупна површина корисног домског простора је 3.675м2, тако да на ученика долази 10,3м2. Читав простор који користе ученици, покривен је видео надзором.


КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА


Педагошко-васпитну службу чини 15 високо- образованих радника и то:
директор, 12 васпитача, педагог и библиотекар.
У правној и финансијској служби ангажовано је 7 радника, у служби за ишрану 8, док је на техничким, чуварским и пословима на одржавању хигијене ангажовано укупно 12 радника. Од укупног 42 стално запослена радника, 16 је са високом стручном спремом, два са вишом, четири са средњом, КВ радника је девет, а ПК и НК радника једанаест.
Са оваквом кадровском структуром, Дом је у потпуности оспособљен за извршавање свих функција и задатака које му Закон налаже.