Крајем децембра 1946. године одлуком градског народног одбора у Крагујевцу је основан Дом занатских ученика у привреди, који је носио име народног хероја Миодрага Урошевића Артема. Првобитно је био смештен у две зидане зграде у Старој радничкој колонији, а у току наредних деценија, постојања и рада, Дом је више пута мењао системску и статусну организацију, назив и намену и са периферије града, више пута мењајући локацију, 1972 године, пресељен је у један, за тадашње прилике, савременији и модернији простор. Каснијим доградњама и адаптацијама унутрашњег простора, Дом је израстао у једну од најмодернијих интернатских зграда, а начином и организацијом рада, сврстао се у једну од најорганизованијих установа тог типа у Србији. Од 1993. г. одлуком Владе Републике Србије о мрежи установа ученичког стандарда у Републици, промењен је назив Дома, тако да данас ова установа носи име Дом ученика средњих школа Крагујевац. За све време свог трајања, мењајући локације и називе, управнике и директоре, број и структуру ученика, васпитно и остало особље, Дом је обављао своју основну делатност, васпитно- образовни рад са ученицима, обезбеђење смештаја и ишране, стварање услова за физички и ментални развој ученика, као и старање о културно- забавним, спортским, рекреативним и другим активностима. Јубиларне 1996. године , обележавајући 50 година постојања и рада, ученицима Дома предате су на коришћење нове савремено опремљене просторије: вишенаменска сала за рад секција, читаоница и клуб ученика, а установљена је и годишња награда најбољим ученицима Дома, која се већ више година традиционално додељује. Сталним улагањима и модернизацијом ученици данас имају прилику да користе и интернет учионицу, летњу учионицу, теретану и новоизграђену спортску салу.