26. 10. 2018. Током месеца октобра у Дому ученика средњих школа Крагујевац реализован је литерарни конкурс Фестивал љубавне поезије у организацији Дома ученика ,,Иван Пангарић“ из Сомбора. Наведеног датума присуствовали смо завршној свечаности, а песме наших ученика финалиста Анастасије Ивановић, Лазара Букумировића и Давида Костића налазе се у Зборнику награђених радова.