1. 12. 2018. у Пољопривредно – ветеринарској школи са домом ученика „Свилајнац“, у организацији актива директора Шумадијског, Браничевског и Поморавског округа и секције стручних сарадника, одржан је семинар на тему: „Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима“ за тридесет васпитача из осам домова нашег региона. Семинару је присуствовало пет васпитача Дома ученика средњих школа Крагујевац.  

--