Тимским радом интересне групе за српски језик, литерарне и ликовне секције, ученици Дома ученика средњих школа Крагујевац, показали су изузетну креативност прављењем букмаркера које су представили на Фестивалу науке у Првој крагујевачкој гимназији. Ученици су истраживали етимологију речи издвајајући оне које се односе на појмове из домског живота. Чланови ликовне секције били су задужени за илустрацију истих.