Дом ученика средњих школа Крагујевац препоручује онлине едукативну радионицу на тему: „Брзо учење и мапе ума“ у организацији Академије знања. На радионици ће се говорити о тешкоћама код учења, о стиловима учења, о врстама учења и о томе шта је то заправо учење. Радионица ће бити реализована 7. 5. 2020. године са почетком у 18.00 часовa. Пријава се врши путем линка

 https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZIocOmhpzgtE9XXO0G89WyWz9svKeRPMPIM%3Ffbclid%3DIwAR3tXqZfTTFfCKQnJypPK7vq65FySQSSsed31HavTZitfCF8LCzXjWPW3Ew&h=AT1pTFhPthlqNuws_P7KdsTkWJyzQwQYdNSFHJrmNFJLumU4LrZQx0A0L8_ZmvRaC5-hjio7IzDX6-fmL8z6JmdWc05sd2TNL04R7m9E9hMSyXjXliMIE-GaDrAv-AaspjPf