О ПИСМЕНОСТИ

"Усмена и писана писменост је читање свијета живота а не читање свијета ријечи!
И једну и другу треба заслужити - и једне и друге треба бити достојан."
                                                                                                            Ранко Булатовић

 Проверите своје знање
1. Правилно је:
а) Дошао је колима.
б) Дошао је са колима.
2. Правилно је:
а) Живим у Ужицу.
б) Живим у Ужицама.
3. Правилно је:
а) потсетник
б) подсетник
4. Правилно је:
а) Он је софтвер инжењер.
б) Он је софтвер инжињер.
5. Правилно је:
а) У будуће пази шта радиш.
б) Убудуће пази шта радиш.
6. Правилно је:
а) Изузеци у овом случају су сви они који су добили материјал за рад.
б) Изузетци у овом случају су сви они који су добили материјал за рад.
7. Правилно је:
а) Када је реч о томе, ти си био у праву.
б) Када је реч о томе, ти си био управу.
8. Правилно је:
а) Ниједан дан нисам одсуствовао са предавања.
б) Ни један дан нисам одсуствовао са предавања.
9. Заокружити тачан облик:
а) беззначајан
б) без значајан
ц) безначајан
10. Правилно је:
а) у вези са тим
б) у вези тога
11. Који од наведених израза је тачан?
а) сво време
б) цело време
ц) све време
12. Шта је правилно написано?
а) с ким
б) ским
ц) с’ ким
13. Како гласи скраћеница именице „доктор“?
а) Др.
б) др
ц) др.
14. Шта је правилно написано?
а) Је л’ желиш да се видимо вечерас?
б) Јел’ желиш да се видимо вечерас?
15. Правилно је:
а) Ни са чим се не може поредити ово искуство.
б) Нисачим се не може поредити ово искуство.
16. Шта је правилно написано?
а) Доћи ћу на време.
б) Доћићу на време.