Наши ученици су и ове године били вредни и у великом броју учествовали онлајн путем, на традиционалном фестивалу љубавне поезије који организује Дом ученика средњих школа Сомбор. Овoгодишњи финалисти Фестивала љубавне поезије ,,Иван Пангарић“ у Сомбору, јесу ученице Дома ученика средњих школа Крагујевац, Кристина Шћеповић и Аница Манојловић. Песме наших ученица, „Растанак“ и „О теби не причам ником“, Кристине Шћеповић и „Рађање даљине“, Анице Манојловић, штампане су у Зборнику радова.