Прво место:
• Популарна музика
Друго место :
• Фолклор
• Модеран плес
• Драмски приказ
Треће место:
• Литерарно стваралаштво Александра Миличић
Похвалница:
• Ликовно стваралаштво Николина Митић
• Најбоља женска улога Василија Степановић