ПО ОДЛУЦИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ У ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КРАГУЈЕВЦУ:

 

 

 

 

 

 

ОДЛУКА УПИСНЕ КОМИСИЈЕ (комплетан текст)....