Сваког четвртог понедељка у октобру, школски библиотекари широм света обележавају свој дан - Међународни дан школских библиотекара.  Резултати показују да ученици који свакодневно читају разноврсну литературу постижу бољи успех у школи; да читање обогаћује фонд речи, проширује видике и оплемењује на различите начине.
 У библиотеци Дома, месец октобар посвећен је читању и књизи.
Захваљујући идеји и иницијативи директора Дома Љубице Башић, чланови литерарне секције уз подршку библиотекара Јелене Рашковић са великим задовољством представљају  посебан кутак у нашем Дому- 
Библиотеку на отвореном, или Отворену библиотеку која ће функционисати по принципу ,,Једну књигу узмеш, другу оставиш“.  
Циљ је спознаја читалачког интересовања код ученика, њихове креативне способности и разумевања литерарног стваралаштва, као и побуђивање могућих интересовања  на даље креирање духовног развоја, увећавање библиотечког фонда кроз донације и предлоге за куповину књига, општа заинтересованост за посету библиотеци и чланству у истој.
Поруке са најлепшим мислима о књигама, читању, библиотеци, у циљу јачања читалачке навике, подмиривању читалачке радозналости, одгонетању животних питања и истина, гајењу љубави према књигама и лепом казивању, јесу наш мали дар, за Ваш велики допринос нашој позитивној енергији, доброј вољи и скромној креативности.