06. 11. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одржан је семинар УПОЗНАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ СА СТАНДАРДОМ ISО 9001:2015 ,,Системи менаџмента квалитетом- Захтеви“. Консултанти Проф. Др Никола Вујановић и Мр Небојша Ерић упознали су запослене са основним смерницама за примену стандарда ISО 9001:2015 и прелаза са ISО 9001:2008 наISО 9001:2015.