ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТРУЧНОСТ РАДНО МЕСТО ФОТОГРАФИЈА

ЉУБИЦА БАШИЋ

Дипломирани економиста

Директор Дома

ljubicabasic

 ЕМИЛИЈА РАДОВАНОВИЋ

Дипломирани физичар

Васпитач

 emilija

 ИВАНКА КРАЈИШНИК

 Професор српског језика и књижевности Васпитач  ivanka

 ЉИЉАНА ТОСКИЋ

 Дипломирани школски педагог   Педагог  ljiljanatoskic

 ДЕЈАН РАДЕВИЋ

Професор физичке културе Васпитач  dejanr

 АЛЕКСАНДАР МИЛОЈЕВИЋ

Дипломирани биолог Васпитач  salemilojevic

 ДРАЖЕН ПАВИЋ

Професор одбране и заштите Васпитач  pavic

 МАШАН ЂАЛОВИЋ

Дипломирани хемичар Васпитач  masan

 ЗОРАН БУЛАТОВИЋ

Професор одбране и заштите Васпитач  bulatovic

 МИРЈАНА СТОЈАНОВИЋ

Дипломирани хемичар Васпитач mirami

 БИЉАНА ПЕРОВИЋ

Дипломирани хемичар за истраживање и развој Васпитач  biljanapero

 ВЕСНА ЛЕКИЋ

Професор физичке културе Васпитач  vesnal

 ИВАНА СТАМЕНКОВИЋ

Дипломирани биолог еколог Васпитач  ivanast

 ЈЕЛЕНА РАШКОВИЋ

Професор српског језика и књижевности Библиотекар  jelenara

 БОЈАН РАДОВАНОВИЋ

Професор физичке културе Васпитач  bojanr

 АЛЕКСАНДРА СТОЈИЉКОВИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ

 Професор српског језика и књижевности  Васпитач  

 БОЈАН РАДОВИЋ

 Професор физичке културе  Васпитач  bojanradovic

 ТИЈАНА НИКОЛИЋ

 Дипломирани биолог специјалиста  Васпитач  tijananikolic

 МЛАДЕН РАНКОВИЋ

 Мастер професор енглеског језика и књижевности  Васпитач  mladenrajkovic

ОЉА СТОШИЋ

  Васпитач oljastosic