----------- Правилник о основама васпитног програма овде...
----------- Правилник о понашању и облачењу овде...
----------- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања овде...
----------- Политика квалитета и безбедности хране овде...
----------- Правилник о организацији и систематизацији послова Дома ученика овде...
----------- Правилник о забрани злостављања, дискриминације и узнемиравања овде...
----------- Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика  овде...
----------- Правилник о похвалама и наградама ученика и о дисциплинској и материјалној одговорности ученика овде...
                               васпитна и дисциплинска одговорност овде...
                               процена штете овде...
---------- Правилник о ФТО овде...
---------- Правилник о униформи ФТО овде...

---------- Правилник о буџетском рачуноводству овде...