• 5.02. -06. 02. 2018. у Књажевцу је одржан семинар на тему ,, Управљање емоцијама у раду са децом/ ученицима“. Семинару су присуствовали васпитачи из Дома ученика средњих школа Крагујевац.