Поштујући рад и дела наших научника, на иницијативу ученика Дома, приступили смо истраживању стваралаштва научника чији је рад дуги низ година оспораван. На Фестивалу науке представљена су два постера у вези са радом и делом научника Милутина Миланковића. Постером под називом „Трагом Милутина Миланковића“ ученици су приказали веома широк опсег Миланковићевог рада, његове фундаменталне доприносе науци, градитетељским радовима, реформи календара. Другим постером ученици су покушали да посетиоцима приближе Миланковићев рад „Вавилонски торањ модерне технике“.