Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у периоду од 24. до 28. августа 2023. године поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Обавештење које се односи на Основ (осетљива друштвена група) по коме се подноси захтев описани су у картици УПИС 2023.