КОНАЧНА  РАНГ ЛИСТА УПИСА У ДОМ ЗА 2024/25.
 
СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УПИС УЧЕНИКА У ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ НАЛАЗЕ СЕ НА САЈТУ ДОМА У ИСТАКНУТОЈ КАРТИЦИ УПИС 2024.